Informatie

De Onderwijscoöperatie organiseert sinds 2013 rond de Dag van de Leraar (5 oktober) het Lerarencongres. De inhoud van het congres wordt door leraren zelf samengesteld. Tijdens het congres komen zo’n 1500 leraren bij elkaar om hun kennis en kunde met elkaar te delen. Om leraren nog meer keuzemogelijkheden te kunnen bieden is het congres vorig jaar uitgebreid naar twee dagen.

Op of rond de Dag van de Leraar vindt ook de finale van de landelijke verkiezing Leraar van het Jaar plaats. Ook dat is altijd een groot feest, zowel voor de 12 genomineerden als voor de grote schare leerlingen, ouders en collega’s die hun meester of juf in de finale komen aanmoedigen. Om zoveel mogelijk supporters (en dan vooral leerlingen) in de gelegenheid te stellen erbij te zijn, is de uitreiking verschoven naar de eerste zaterdag na 5 oktober. Met de uitbreiding van het Lerarencongres naar twee dagen zijn congres en verkiezing aan elkaar gekoppeld.

Workshops

De programmacommissie had wederom een mooi programma samengesteld. Filteren is mogelijk op sector en op onderstaande thema’s. Een aantal programmaonderdelen was in het bijzonder interessant voor startende leraren (zie S in het programmaschema) maar alle workshops waren voor iedereen toegankelijk. Dat gold ook voor lezingen van sprekers. Een O in het programma betekent dat een onderdeel gebaseerd is op onderzoek.

  1. De leraar & het team, de school en de beroepsgroep
  2. De leraar & de les
  3. De leraar & de leerlingen
  4. De leraar & het curriculum

Het programma is van, voor en door de leraar, waarbij interactie en kennisdeling centraal staan.

Kenmerken van het congres

  • Van, voor en door leraren.
  • Bijdragen zijn relevant voor leraren en worden (bij voorkeur) door leraren ingediend.
  • Losser en dynamischer dan andere congressen; een echt festivalsfeertje.
  • Bezoekers stellen ter plekke een eigen programma samen uit de verschillende activiteiten.
  • Ontmoetingsplek; een plek om van en met elkaar te leren.
  • Kortom: een inhoudelijk feestje!

Het congres is niet bedoeld voor aanbieders van commerciële producten.

Pagina delen