Sprekers zaterdag 7 oktober

Ali Al-Jaberi

Ali al Jaberi

Lezing: Radicalisering en het onderwijs

Zaterdag 7 oktober 10.00 – 11.30 uur

In zijn lezing zal Ali Al-Jaberi vanuit de belevingswereld van jongeren pogen uit te leggen hoe jongeren ‘radicaliseren’ en zich aansluiten bij gewelddadige groepen. Hij gebruikt hierbij wetenschappelijk onderzoek maar ook levendige illustraties uit het leven van jongeren zelf. Op basis hiervan geeft hij handvatten voor scholen om met deze uitdaging om te gaan. Ali Al-Jaberi onderzoekt processen van vervreemding en uitsluiting bij jongeren. Hij geeft trainingen in debatteren, kritisch denken en burgerschap. Hij was leraar Nederlands en maatschappijleer in het VO en MBO, werkte als Lecturer aan de Haagse Hoge School en doceerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook opereerde hij als buitenlandcorrespondent voor diverse media.

 

Jelle Jolles

Jelle Jolles

Lezing: Leren, presteren en inspireren: de leraar is de motor

zaterdag 7 oktober, 11.45 – 12.25 uur

Wat iedere leraar zou moeten weten over de lerende tiener: cognitieve vaardigheden maar ook leermotivatie, nieuwsgierigheid en de zogenaamde ‘executieve functies’, die zich ontwikkelen in samenhang met de hersenrijping. Leraren zijn nodig om de tiener steun, sturing en inspiratie te geven. Jolles geeft handvatten voor het stimuleren van zelfinzicht en leergedrag, nodig voor schools presteren en persoonlijke groei.

Jelle Jolles is specialist op het gebied van leren en onthouden bij kinderen, tieners en volwassenen. Als hoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren van de VU richt hij zich met zijn team op onderwijsvernieuwingsprojecten. Daarbij wordt kennis over de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen en tieners ingezet in het onderwijs. Hij is auteur van de bestseller Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving, verschenen in november 2016.

 

Ellen Emonds

Ellen Emonds

Lezing: Vertrouwen als kompas

zaterdag 7 oktober, 13.15 – 14.00 uur

Werken met jonge mensen, bij wie het potentieel misschien nog niet in volle bloei is, vraagt veel vertrouwen. Vertrouwen in die jonge mensen maar ook in jezelf en je collega’s. En vertrouwen vraagt om openheid en moed. In deze vertelling geeft Ellen de begrippen vertrouwen en openheid kleur door middel van kleine, kwetsbare anekdotes, beeldende inzichten en de theoretische legitimatie.

Ellen Emonds (1983), Leraar van het Jaar in 2012, was jarenlang leerkracht op een ErvaringsGerichte basisschool en vroeg zich daar elke dag af wie nou de leraar was en wie de leerling. Op dit moment is zij samen haar zus Suze eigenaar van Tweemonds.nl: over opvoeding en onderwijs en begeleidt zij leraren(teams), pedagogisch medewerkers en ouders met opvoeding- en onderwijsvragen vanuit een groot vertrouwen in het potentieel van ieder mens. Daarnaast is Ellen als docent Pedagogische Tact verbonden aan het NIVOZ.

Wat als je zou geloven….
Dat álle kinderen er het beste van willen maken?
Dat álle kinderen zichzelf mogen zijn?
Dat álle kinderen het liefste doen waar ze goed in zijn?
Dat álle kinderen beter leren als ze goed in hun vel zitten?
Dat álle kinderen vooruit willen?